Radi Atanassov

SharePoint MCM, MVP, MCT and owner of OneBit Software

CKS: Development Tools - Съвместни усилия за нашето community

С появата на Visual Studio 2010 Beta и вградените инструменти за разработване на SharePoint решения, някои активни представители на SharePoint dev общността се съюзиха да съставят extensions за VS, които улесняват нашата работа. Това, което MS предлага, е много добро и страхотно подобрение от инструментите за SP 2007, но винаги има и място за допълнение от community-тo.

Community Kit for SharePoint: Development Tools Edition е колекция от новите open-source инструменти събрани в едно. Waldek Mastykarz е много активен блогер, MOSS MVP и страхотен SharePoint dev, който много уважавам. Wouter van Vugt е човека, който ми предаде материала за SP Ignite Training 2010 и ме подготви да се кандидатирам като потенциален преподавател за България. Очаквам само добри неща от тези хора, и разбира се от останалите, които допринасят за CKS: Development Tools.

Линк: Community Kit for SharePoint: Development Tools Edition (CKS:DEV)

(Благодаря на Веско за проверката!)

Add comment

Loading