Radi Atanassov

SharePoint MCM, MVP, MCT and owner of OneBit Software

Автоматично показване на DIP когато се отваря Word документ

Работя по един проект, в който имам дефинирани Content Types в Feature. Тези Content Types имат различни document templates, и ми се наложи да конфигурирам Document Information Panel (DIP) да се отваря автоматично. Това става лесно чрез интерфейса, но трябваше да е част от автоматизиран деплоймент.

В следващия код показвам как става това. Подаваме SPContentType обект, на който му се дефинира нов CustomXsn елемент в своята XmlDocuments колекция. Ако под-елемента openByDefault е “True”, DIP ще се покаже при отварянето на документа. Използвам FeatureReceiver за прекарам мойте Content Types през този статичен метод:

public static void ConfigureContentTypes(SPContentType ct)
{
  XmlDocument doc = GetCustomXsnDocument();
 
  ct.XmlDocuments.Add(doc);
  ct.Update(true);
}
 
private static XmlDocument GetCustomXsnDocument()
{
  XmlDocument doc = new XmlDocument();
  
  string xml = "<customXsn xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/office/2006/metadata/customXsn\"><xsnLocation></xsnLocation><cached>True</cached><openByDefault>True</openByDefault><xsnScope></xsnScope></customXsn>";
 
  doc.LoadXml(xml);
  return doc;
}

Можете да намерите повече информация за CustomXsn елемента на този MSDN линк: Content Type Document Information Panel Schema

Дано това помогне на някой.

Add comment

Loading