Press "Enter" to skip to content

Ignite Online available for partners

Днес в Microsoft SharePoint Team Blog-а ни изненадаха с една приятна новина, а именно Ignite Online available for partners.

Тези които не са имали възможност да посетят тридневния обучение сега могат да се запознаят от близо с SharePoint 2010. Посетителите на обучението могат да проверят и допълнят знанията си. Това е чудесна възможност за обновите знанията си от 2007 версия на продукта. Материала е съчетание от демонстрации, презентации, и лабораторни упражнения. Темите са разделени на две основни части за ИТ професионалисти и за Разработчици.

SharePoint 2010 Ignite Online for IT Professionals

Съдържание:

∙ Architectural Changes
∙ Service Applications
∙ Business Continuity Management
∙ Security Features
∙ Health & Monitoring
∙ IT Pro Customization
∙ Upgrade
∙ Enterprise Search
∙ Enterprise Content Management
∙ Business Connectivity Services
∙ Social
∙ Excel Services

SharePoint 2010 Ignite Online for Developers

Съдържание:

∙ Developer Roadmap
∙ Development with VS2010
∙ Feature Framework and Solution Packaging
∙ UI Advancements
∙ Designing Lists and Schemas
∙ LINQ to SharePoint
∙ Client Object Model
∙ Workflow
∙ Services Architecture
∙ Business Connectivity Services
∙ Enterprise Content Management
∙ Extending SharePoint Search
∙ Business Intelligence
∙ Sandboxed Solutions
∙ Security
∙ Upgrading 2007 Code to 2010
∙ Application Lifecycle Management

Източник:

Microsoft SharePoint Team Blog