Press "Enter" to skip to content

SharePoint 2010 Beta 2 има нужда от домейн акаунт

За разлика от предипната бета, публичната SharePoint 2010 Beta трябва да се инсталира с домейн акаунт, иначе се появяват проблеми. Ако го инсталирате на виртуална машина, тя трябва да е домейн контролер, или д аима връзка с такъв.

Има и едно друго изискване което ме притеснява – 8GB ram. Аз имам само 4GB на лаптопа.

Други неща, които научих от Twitter:

Линк за теглене за MSDN subscribers: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=169606