Press "Enter" to skip to content

SharePoint 2010 Ignite Training – Понеделник

Седмицата в Берлин за съжаление приключи, и отново се намирам сред хаотичната обстановка на столицата ни. Ignite беше уникално преживяване и все още не мога да смогна на всичката информация която Wouter van Vugt ни наливаше в ушите. SharePoint 2007 е едно огромно чудовище с много възможности, но SharePoint 2010 просто повдига възможностите на съвсем ново ниво.

От гледна точка на development, ето какво научих през първият ден на обучението:

·         SharePoint 2010 Developer Dashboard – опция, която показва статистики и информация относно зареждането на избраната ASPX страница и всички компоненти по нея. В 2007 събирането на подобна информация беше сложно. Този Developer Dashboard показва неща като life-cycle на самият Request, броят и времетраенето на повикванията към базата данни, и времетраенето на методите на web parts. Подобна информация е сравнително сложно да се извлече в SharePoint 2007

 

·         Visual Studio 2010 (beta) – веднага си пролича, че инвестицията на Майкрософт в инструментите за разработчици е огромна. Чуха ни слава богу! Мойто мнение за 2007 е, че е developer unfriendly… за 2010 мога най-накрая да кажа, че сме си близки приятели (: Новите неща са Visual Studio 2010 SharePoint Tools – project и item templates, и възможността да се създават WSP файлове директно от самото IDE. Deploy и build/run операциите са много лесни и няма нужда от допълнителни добавки, като WSPBuilder или VseWSS 1.3 (който така и не излезна от CTP, вече 9 месеца!). Едно много голямо подобрение е импорт на готово WSP, но все още не знам колко е надеждно. Visual Studio 2010 „поддържа“ и designer-based web parts  – web part, който зарежда ASCX control. Нищо особенно. Аз лично очаквах повече, като например нов клас. Другото интересно е SharePoint Explorer, таб който се опитва да покрие това което SharePoint Manager 2007 прави – визуализиране на всичките обекти под формата на дърво. Все още не съм си поиграл с него, но нямам много надежди тъй като излезна SharePoint Manager 2010. Изторията, с attach към worker process също е уредено – натискате F5.

 

·         SharePoint Designer 2010 – Като ентусиазиран девелопер, за мен лично решения на 2007, които имат нужда от SharePoint Designer 2007, не са ми много надеждни. Да се прави девелопмент на production среда не е възможно в Enterprise deployments (а ако е възможно се откажете от проекта (: ). SharePoint Designer 2010 променя нещата – инструмента е подобрен от много гледни точки. Вече промените в SPD могат да се експортват към VS2010 и да се включват в application life-cycle модели (develop, test, deploy, upgrade). Самият workflow designer е много по-мощен и поддържа създаване на workflows в Microsoft Visio 2010, които след това могат да се импортват в SPD. Workflow може и да се експорт в VS2010, а също така да се създаде 1 workflow и да се преизползва в различни списъци – нещо което не можеше да се направи (лесно) в 2007

 

·         Windows PowerShell – SharePoint вече си има собствена конзола базирана на PowerShell. Ако не се лъжа, разликата от обикновенната PowerShell конзола е, че необходимите DLL’s за SharePoint операции са импортнати. PowerShell заменя DOS и VBScript с по-добри възможности за скриптове, и позволява повикването на .NET методи от компилирани библиотеки. Аз го ползвам за да променям properties на SharePoint през обектния модел, както и за автоматизирани deployments.

 

 

·         SharePoint 2010 е подобрен в самият Feature Framework. Вече се подържат версии и upgrade изторията е по-надеждна. А за нас българите е важно и подържането на Application Resource files както си е реда на нещата, в 2007 това беше по-различно от типичният ASP.NET начин и объркваше много локализирането на решения.

 

 

 

·         Sandbox Solutions – Това е deployment модел, в който решението може да се пусне в изолирана, виртуална среда, където може да се следи за проблеми като силно поглъщане на ресурси или забавени зареждания. Изолираната среда може да поеме контрол над нещата и да запази фермата ако се случи нещо нередно. Ние си играхме с memory leaks да го изпробваме…

 

 

 

·         Нови Events – WebAdding/WebProvisioned, разни workflow events, ListAdded/ListAdding,

 

Това не беше всичко, но една голяма част от нещата, които наистина ми направиха впечатление и ги запомних. Скоро ще ви разкажа и за опитите ми с нещата по горе…

Линкове към останалите дни:

SharePoint 2010 Ignite Training – Понеделник
SharePoint 2010 Ignite Training – Вторник
SharePoint 2010 Ignite Training – Сряда
SharePoint 2010 Ignite Training – Четвъртък
SharePoint 2010 Ignite Training – Петък