Press "Enter" to skip to content

Month: November 2010

[SUGBG] Integrating Telerik AJAX, Silverlight and Reporting components in SharePoint 2010

На 24ти Ноември Телерик ще ни покажат новите продукти, които предлагат за SharePoint 2010. Срещата ще е, както винаги, от 18:30ч в офиса на Майкрософт…