Press "Enter" to skip to content

Month: January 2011

Презентационни умения и водене на технически лекции

През последните две години ми се случва много често да водя технически лекции или презентации пред аудитория. Дали ще е на срещи на потребителски групи,…